مترجم: دکتر ایمان آقایان (عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود)، هادی حاتمی، مهدی سلیمانی

نوبت چاپ: اول 1397

تعداد صفحه: 485

قیمت: 750000 ریال

کتاب حاضر، تمامی جنبه‌های مربوط به ایمنی جاده را در بر می‌گیرد. این کتاب می‌تواند به‌عنوان مرجعی برای مباحث مربوط به ایمنی جاده جهت بهره‌مندی دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد راه و ترابری و برنامه‌ریزی و حمل‌ونقل مورد استفاده قرار گیرد. موضوعاتی که این کتاب در بر می‌گیرد به سه بخش طراحی و تجهیزات راه، تعمیر و نگهداری و کنترل ترافیک خلاصه می‌شود.

فصل 1: پیش‌زمینه و راهنمای خوانندگان

فصل 2: بررسی متون و فرا تحلیل‌ها

فصل 3: عوامل مؤثر در تصادفات جاده‌ای

فصل 4: مفاهیم اساسی تحقیقات ایمنی جاده

فصل 5: ارزیابی کیفیت سنجشی تحقیق

فصل 6: سهم تحقیق در ایجاد سیاست‌های ایمنی جاده

فصل 7: طراحی و تجهیزات راه

فصل 8: تعمیر و نگهداری جاده

فصل 9: کنترل ترافیک