مترجم: دکتر محمد انیسه (عضو هیأت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره))، آرمان معتمدی، مولود صادقیان

نوبت چاپ: اول 1397

تعداد صفحه: 254

قیمت: 260000 ریال

این کتاب سعی بر ایجاد یک دید کلی پیرامون عناصر کلیدی، مهم، تاریخی و مباحث روز در زمینه مدیریت کیفیت و استفاده عملی از این اصول اساسی را در زمینه مدیریت کیفیت دارد که با توضیح تئوری مدیریت کیفیت در هر زمینه شروع شده و سپس به بررسی کاربرد آن پرداخته است.

فصل 1: مقدمه

فصل 2: پیشینه و تاریخچه

فصل 3: چرا مدیریت کیفیت؟

فصل 4: نظریات دکتر ادوارد دمینگ

فصل 5: استانداردها و مدل‌ها

فصل 6: مشتریان

فصل 7: رهبری در مدیریت کیفیت

فصل 8: مدیریت کیفیت راهبردی

فصل 9: فرآیندها

فصل 10: مشارکت و منابع

فصل 11: افراد در مدیریت کیفیت

فصل 12: اخلاق و مسئولیت‌های اجتماعی سازمان

فصل 13: آموزش، تغییر و بهبود فرآیند

فصل 14: کیفیت خدمات

فصل 15: پیاده‌سازی مدیریت کیفیت