مترجمان: دکتر میثم شفیعی رودپشتی (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران)، ابوالفضل آخوندزاده

نوبت چاپ: اول 1397

تعداد صفحه: 350

قیمت: 560000 ریال

فصل 1: طرح استراتژیک بازارپردازی سریع

فصل 2: مروری بر بازارپردازی

فصل 3: تولیدات و خدمات

فصل 4: مشتریان و مشتری‌های احتمالی

فصل 5: تحلیل رقابت

فصل 6: قیمت‌گذاری

فصل 7: توزیع و روش‌های فروش

فصل 8: نقاط قوت و ضعف

فصل 9: تبلیغ و ترفیع

فصل 10: بازارپردازی راهبردی

فصل 11: طرح بازارپردازی

فصل 12: بازارپردازی و اینترنت