نویسندگان: جمال‌الدین مهدی‌نژاد (عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)، پارسا پویا

نوبت چاپ: اول ۱۳۹۷

تعداد صفحه: ۲۲۴

قیمت: ۳۴۰۰۰۰ ریال

فصل ۱: بازخوانی ارزش‌ها و تحولات ساختاری جوامع شرقی در رویارویی با غرب نوین

فصل ۲: مشکله هویت ایرانیان امروز

فصل ۳: نقش فرهنگ در سازماندهی فضا و محیط جوامع انسانی

فصل ۴: هویت شهر

فصل ۵: دستاوردهای دستگاه سنت در پرورش معماری و پیامدهای آموزش در قالب مدرنیته