نویسندگان: دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی، پدرام موسوی مبارکه

نوبت چاپ: اول ۱۳۹۸

تعداد صفحه: ۱۴۶

قیمت: ۳۲۰۰۰۰ ریال

این کتاب، رویکردی را برای حفاظت از مکان‌های مذهبی به‌ویژه حرم مطهر سامرا از خطر حملات تروریستی ارائه می‌دهد. اطلاعات ارائه‌شده در این کتاب در درجه اول برای مهندسان و یا مسئولین امنیتی که رویکردی فنی دارند، در نظر گرفته شده است. این اثر برای پاسخگویی به نیازهای مکان‌های مذهبی با اهمیت زیاد به‌ویژه حرم مطهر سامرا، که در خصوص مسائل امنیتی نگرانی‌های جدی دارند تدوین شده است گرچه هر مکان مذهبی نیز ممکن است نوع و میزان تهدیدات و تمهیدات آن تفاوت‌هایی را نیز داشته باشد.

مکان‌های مذهبی که کمتر مشغولیت مسائل امنیتی را دارند، ممکن است با حجم زیادی از اطلاعات و رویکردهای فنی مواجه شوند، این مکان‌های مذهبی ضمن کسب دیدگاه کلی در خصوص ملاحظات امنیتی و مدیریت ریسک، باید به‌صورت انتخابی دستورالعمل‌های مورد نیاز خود را برگزینند و ببینند کدام‌یک از روش‌ها متناسب با نیازها و موقعیت آنها است.