ویراستاران علمی: مینو قره‌بگلو- حامد بیتی

نوبت چاپ: اول ١٣٩٨

تعداد صفحه: ۶۴

قیمت:۹۲۰۰۰۰ ریال

 

کتاب حاضر گزارشی از نتیجه فعالیت دانشجویان« طراحی ابنیه مذهبی۳» رشته معماری اسلامی در یکی از کارگاه های دانشگاه هنر اسلامی تبریز است. پیش فرض ارائه این درس قبول این نکته بود که ترکیب فضاهای شهری و ابنیه عمومی مرتبط با آن‌ها ظرف و مکان بروز زندگی اجتماعی افراد جامعه را محقق می سازند که حاصل آن تعاملات اجتماعی و مشارکت مردمی و روابط انسانی شهروندان خواهد بود.