photo_2015-11-11_12-12-13

وقتی کتاب زیاد دراختیار همه قرار می گیرد، یک نوع حیرتی برای بعضی به وجود می آید که آیا این کتاب را بخوانیم، یا نخوانیم؟مفید است، یا مضر است، یا بی فایده است؟ کتاب بی فایده هم یعنی مضر است؛ زیرا انسان وقتی را صرف خواهد کرد. البته کتابی که به کلی بی فایده باشد، خیلی به ندرت می شود پیدا کرد. بالاخره هرکتابی یک نوع فایده یی دارد؛ لیکن وقت انسان محدود است. کسانی که اهل مراجعه به کتاب هستند، احتیاج دارند که اهل نظر و اهل اطلاع، کتابها را به آنها معرفی کنند. متاسفانه مطبوعاتی که از لحاظ وسعت و کیفیت، مخصوص این کار و شایسته این زمان باشد، نداریم. البته در گذشته بود. اما خیلی نادر بود و سطح خیلی بالایی هم نداشت. امروز هم در گوشه و کنار چیزهایی هست که البته کافی نیست.. .. کتابهای بسیاری نوشته می شود که اگرخواننده ای در باره این کتابها آگاهی لازم را داشته باشد، آنهارا به رعت خواهد خرید و خواهد خواند؛ بلکه دوبار خواهدخواند. الان آگاهی ندارد، سراغ این کتاب نمی رود. بسیاری ازکتابها به عکس هستند؛ یعنی اگر خواننده مشخصی آن آگاهی راداشته باشد، به این کتاب نگاه نخواهد کرد؛ چون مثلا وقتش راندارد؛ چون احتیاجی به این مقوله ندارد؛ یا به خاطر این که اشکالی در این کتاب هست، سراغش نمی رود. پس، کتاب جزو کارهای لازم است.

مجموعه فرهنگی – دانشجویی چراغ مطالعه محملی با مخاطب دانشگاهی و گستره ملی است که زمینه ای جهت آشتی بین جامعه دانشگاهی و کتاب فراهم کرده است. از جمله مسائلی که در حوزه کتاب و کتابخوانی مطرح ایت عدم شناخت کتاب های خوب و مفید است که برحسب وجود چنین ضرورتی، این مرکز، چند محور کلی از جمله معرفی کتاب های خوب و نیز سیرهای مطالعاتی با دو رویکرد موضوع محور و شخص محور را در دستور کار خود قرار داده است.

هم چنین با در نظر گفتن بخشی مجزا با عنوان مسابقات کتابخوانی فضایی جهت ایجاد نشاط و پویایی در حوزه کتاب و رقابت هدفمند را در نظر گرفته است.
[avada_product_carousel]