مسابقات عمومی

مسابقه کتابخوانی آیینه در نور

مسابقه کتابخوانی آیینه در نور

 "ويژه مدرسان‌، كاركنان و دانشجويان دانشگاه‌هاي علمي كاربردي سراسر كشور"

مهلت شركت در مسابقه: ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ الي ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
مشاهده اطلاعات مسابقه

مسابقه بزرگ کتابخوانی ویژه دانشجویان، کارکنان و مدرسان مراکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی سراسر کشور

مسابقه بزرگ کتابخوانی ویژه دانشجویان، کارکنان و مدرسان مراکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی سراسر کشور
مهلت شرکت در مسابقه: ۲۰ آبان‌ماه ۱۳۹۸
مشاهده اطلاعات مسابقه

مسابقه کتابخوانی یادت باشد

زندگینامه شهید حمید سیاهکالی‌مرادی از دانشجویان علمی کاربردی استان قزوین
ویژه دانشجویان، کارمندان و مدرسان دانشگاه‌های علمی کاربردی کشور
مهلت شرکت در مسابقه: 6 بهمن الی 6 اسفند 1397
مشاهده اطلاعات مسابقه

مسابقات ویژه اعضا