مسابقات عمومی

مسابقه کتابخوانی آرزوهای دست ساز

مسابقه کتابخوانی آرزوهای دست ساز
ویزه دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور

زمان برگزاری: 1399/06/30

پویش "کتابخوان" «ویژه دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور»

پویش "کتابخوان"
ویژه دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور


زمان برگزاری:
از سه شنبه مورخ 30/02/99 از ساعت 14 لغایت 22 تا 15/5/99
مهلت شرکت در مسابقه با محوریت کتاب "آرزوهای دست ساز" تا 15 مردادماه 1399 تمدید شد.

مسابقه کتابخوانی آیینه در نور

مسابقه کتابخوانی آیینه در نور

 "ويژه مدرسان‌، كاركنان و دانشجويان دانشگاه‌هاي علمي كاربردي سراسر كشور"

مهلت شركت در مسابقه: ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ الي ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

مسابقه بزرگ کتابخوانی ویژه دانشجویان، کارکنان و مدرسان مراکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی سراسر کشور

مسابقه بزرگ کتابخوانی ویژه دانشجویان، کارکنان و مدرسان مراکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی سراسر کشور
مهلت شرکت در مسابقه: ۲۰ آبان‌ماه ۱۳۹۸

مسابقه کتابخوانی یادت باشد

زندگینامه شهید حمید سیاهکالی‌مرادی از دانشجویان علمی کاربردی استان قزوین
ویژه دانشجویان، کارمندان و مدرسان دانشگاه‌های علمی کاربردی کشور
مهلت شرکت در مسابقه: 6 بهمن الی 6 اسفند 1397

مسابقات ویژه اعضا