تماس با مرکز
تلفن
+۹۸٫۲۸ ۳۳۳۷۶۷۹۷-۹
+۹۸٫۲۸ ۳۳۶۶۷۰۰۱
دورنگار
+۹۸٫۲۸ ۳۳۳۷۶۷۹۷
آدرس
قزوین، چهار راه ولی عصر، جنب بانک سپه
پست الکترونیک
فنی و مهندسی و علوم رایانه acecr.qe@chmail.ir
فرهنگ و هنر acecr.qa@chmail.ir
پزشکی acecr.qms @chmail.ir
زبان خارجه acecr.qfl@chmail.ir
آموزش سازمانی acecr.qo @chmail.ir
انتشارات jq.nashr@chmail.ir
نقشه دسترسی به دفتر مرکزی
 

 

مشاهده نقشه دسترسی با جزئیات بیشتر

مشترک آخرین مطالب ما در ایمیل خود شوید

آدرس : قزوین، چهارراه ولیعصر ، جنب بانک سپه | تلفن تماس : 9-02833376797