تماس با مرکز
تلفن
+۹۸٫۲۸ ۳۳۲۳۶۷۹۷-۹
+۹۸٫۲۸ ۳۳۲۴۴۹۸۲-۳
دورنگار
+۹۸٫۲۸ ۳۳۲۳۶۷۹۷
آدرس
قزوین،خیابان طالاقانی،سه راه خیام، جنب پاساژعلوی
پست الکترونیک
فنی و مهندسی و علوم رایانه acecr.qe@chmail.ir
فرهنگ و هنر acecr.qa@chmail.ir
پزشکی acecr.qms @chmail.ir
زبان خارجه acecr.qfl@chmail.ir
آموزش سازمانی acecr.qo @chmail.ir
انتشارات jq.nashr@chmail.ir
نقشه دسترسی به دفتر مرکزی

مشاهده نقشه دسترسی با جزئیات بیشتر

مشترک آخرین مطالب ما در ایمیل خود شوید

آدرس : قزوین،خیابان طالقانی، سه راه خیام،جنب پاساژ علوی | تلفن تماس : 33236797-028