مدت دوره : 100 ساعت ، شهریه : 690,000 تومان

بايد توجه داشت كه از يك طرف امر نسخه خواني داراي اهميت و حساسيت بسيار زياد مي باشد زيرا به سلامت افراد جامعه مربوط بوده و كوچك ترين خطا در اين ارتباط خطرساز خواهد بود و از طرف ديگر  افرادي كه در سطح داروخانه مشغول به اين كار هستند در اكثر موارد بدون گذراندن دوره اي مشخص و  اكثرا به صورت تجربي مشغول به اين كار مي باشند. با دقت نظر در اين مسئله ضرورت وجود يك دوره كه افراد به عنوان كارآموز زير نظر استادان اين علم با مسائل موجود در اين فن آشنا شوند احساس مي شود.

اهداف:

آشنايي و توانمندسازي فراگيران در زمينه نسخه خواني دارو در داروخانه

توانمندی های فراگير در پایان دوره:

اشكال دارويي را شناسايي كند.

دسته هاي درماني داروها را بشناسد.

فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي را شناسايي كند.

انواع داروهاي گياهي را تشخيص دهد.

كاربري تجهيزات پزشكي موجود در داروخانه را بشناسد.

نحوه ارتباط و تعامل بين فردي در داروخانه را درك كند.

قوانين و حدود اختيارات در محيط داروخانه را بشناسد.

روش هاي نسخه خواني را به كار ببرد.

كارآموزي در داروخانه را به درستي انجام دهد.

اين دوره آموزشي كوتاه مدت براي افرادي كه داراي متقاضي كار در داروخانه ها هستند، در نظر گرفته شده است.

ندارد

تجهيزات پزشكي در اينترنت

نحوه اخذ نمايندگي انحصاري

نحوه مكاتبه با شركت هاي خارجي

اصول ماركتينگ تجهيزات پزشكي

نحوه اخذ مجوزها از استاندارد و اداره تجهيزات1

اصول قيمت گذاري و خدمات پس از فروش

اصول افزايش اثربخشي شركت تجهيزات پزشكي

 

انتشارات جهاد‌دانشگاهی، تکنسین داروخانه

024

نظری و عملیمشترک آخرین مطالب ما در ایمیل خود شوید

آدرس : قزوین، چهارراه ولیعصر ، جنب بانک سپه | تلفن تماس : 9-02833376797