مدت دوره : 40 ساعت ، شهریه : 345,000 تومان

توجه به اهميت مباني مالي پروژه هاي ساختماني و تهيه اسناد مناقصه، آشنايي مهندسان درگير با مسايل مالي پروژه ها با مباني متره و برآورد و روش هاي كامپيوتري آن ضروري و غير قابل انكار به نظر مي رسد. پس از فاز دو معماری و مشخص شدن مراحل و مرتبه اجرای پروژه پیش بینی هزینه های اجرای کار اهمیت دارد در این مرحله هزینه کل پروژه و امور پیمان تهیه و تنظیم میگردد و به کارفرما منتقل میشود در این دوره تمام مراحل کار با نرم افزار صورت میگیرد.

 

  • دانش آموختگان رشته مهندسي عمران و معماری و آشنا با نقشه خواني، روش هاي اجراي ساختمان
  • نرم افزار AutoCAD و Excle
  • متره و برآورد و اصول آن:

آشنايي با مفهوم متره و برآورد و آناليز بها

چگونگي انجام متره، برآورد

قيمت هاي جديد و استعلامي، تعديل قيمت

آشنايي با فهرست بهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي ک شور، بخش نامه هاي مربوطه

مراحل عملي انجام متره تفصيلي

تهيه خلاصه متره و صورت وضعيت موقت و ترتيب عمل مناقصه و تعديل قيمت

  • آشنايي با نرم افزار:

آشنايي با نرم افزار

انجام متره، برآورد، تعديل و تنظيم وضعيت با استفاده از نرم افزارمشترک آخرین مطالب ما در ایمیل خود شوید

آدرس : قزوین، چهارراه ولیعصر ، جنب بانک سپه | تلفن تماس : 9-02833376797