مدت دوره : 56 ساعت ، شهریه : 490,000 تومان

در كشورهاي پيشرفته، آموزش مستمر كمك هاي اوليه به گروه هاي مختلف جامعه، امري بديهي و معمول است. در كشور ما با توجه به كثرت وقوع حوادثي نظير تصادف و حوادث شغلي، سوانح طبيعي نظير سيل و زلزله و نيز سكته هاي قلبي و مغزي از يك سو و احتمال تأخير نيروهاي خبره امدادي در محل حادثه، برگزاري دوره اي در زمينه آموزش كمك هاي اوليه و فوريت هاي پزشكي با هدف كاهش آسيب هاي ناشي از حادثه را ضرورت مي بخشد.

اهداف :

افزايش سطح دانش و توانايي هاي افراد جامعه درباره كمك هاي اوليه و فوريت هاي پزشكی.

فراهم آوردن بستري مناسب براي افزايش سطح سلامت در جامعه.

توانایي های فراگير در پایان دوره:

فراگير مي تواند تا حضور كادر درماني در صحنه حادثه، اقدامات اوليه به منظور نجات جان مصدوم را به كارگيرد.

تمامي افراد جامعه با برخورداري از سواد خواندن و نوشتن و آشنايي نسبي با ساختمان و عملكرد بدن انسان مي توانند در اين دوره آموزشي كوتاه مدت شركت كنند.

ندارد

تعريف كمك هاي اوليه، وظايف و خصوصيات امدادگر، ارزيابي از مصدوم ومراحل آن، حمل مصدوم

روش هاي اوليه نجات زندگي يا احياي قلبي ريوي يا CPR

خفگي و اختلالات تنفسي

شوك و اختلالات قلبي

زخم و خونريزي و جراحت هاي خاص

پانسمان (زخم بندي)

آسيب هاي اسكلتي

بانداژ و آتل بندي

سوختگي ها

مسموميت ها

آسيب هاي ناشي از عوامل محيطي وسوانح بزرگ

انتقال مصدوم

تزريقات

انتشارات جهاد دانشگاهی، كمك هاي اوليه و فوريت هاي پزشكي در سوانح

%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa-001

نظری: 18 ساعت

کارگاهی: 14 ساعت

بالینی: 24 ساعت

جمع: 56 ساعت

 مشترک آخرین مطالب ما در ایمیل خود شوید

آدرس : قزوین، چهارراه ولیعصر ، جنب بانک سپه | تلفن تماس : 9-02833376797