مدت دوره : 40 ساعت ، شهریه : 345,000 تومان

با توجه به اهميت مباني مالي پروژه هاي ساختماني و تهيه اسناد مناقصه، آشنايي مهندسان درگير با مسايلمالي پروژه ها با مباني متره و برآورد و روش هاي كامپيوتري آن ضروري و غير قابل انكار به نظر مي رسد. دوره آموزشی تخصصی و کلاس آموزش متره برآورد و صورت وضعیت با نرم افزار Excel، توانایی بررسی نقشه ها و جزئیات اجرائی و انجام متره و برآورد و تهیه اسناد مربوطه، توانایی بکارگیری فهرست بها و استفاده از جزئیات، دستور کارها و صورت جلسات، توانایی تهیه و تنظیم صورت وضعیت و اعمال شرایط عمومی و خصوصی پیمان، توانایی محاسبه حمل، تعدیل و مابه التفاوت آموزش داده می‌شود.

اهداف:

 • آشنا كردن فراگيران با مجموعه قوانين و بخشنامه هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي
 • آموزش انجام متره و برآورد پروژه هاي ساختماني
 • آموزش تهيه صورت وضعيت
 • دانش آموختگان رشته مهندسي عمران
 • آشنايي با نقشه خواني، روش هاي اجراي ساختمان
 • فاقد پیش نیاز می‌باشد.
 • متره و برآورد و اصول آن:
  آشنايي با مفهوم متره و برآورد و آناليز بها
  چگونگي انجام متره، برآورد
  قيمت هاي جديد و استعلامي
  آشنايي با فهرست بهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي ک شور، بخش نامه هاي مربوطه
  مراحل عملي انجام متره تفصيلي
  تهيه خلاصه متره و صورت وضعيت موقت
 • آشنايي با نرم افزار Excel:
  انجام متره، برآورد، تنظيم وضعيت با استفاده از نرم افزار Excel

یک روز در هفتهمشترک آخرین مطالب ما در ایمیل خود شوید

آدرس : قزوین، چهارراه ولیعصر ، جنب بانک سپه | تلفن تماس : 9-02833376797