مدت دوره : 40 ساعت ، شهریه : 385,000 تومان

با توجه به هزينه بالاي تحقيقات و آزمون هاي تجربي و با پيشرفت روش هاي عددي و توانمند شدن سخت افزارها و الگوريتم هاي محاسبه گر، مهندسي به كمک كامپيوتر (CAE) جايگاه خاصي در شبيه سازي و تحليل فرايندهاي مهندسي باز كرده است. نرم افزار ABAQUS از قوي ترين نرم افزارهاي آناليز المان محدود در اين فيلد مي باشد كه با آموزش آن به افراد توانمند، نياز صنعت و دانشگاه در اين زمينه بر طرف مي شود.

 • دانش آموختگان رشته هاي مهندسي مكانيک، عمران، دريا و هوا فضا
 • مقدمه اي بر روش اجزاي محدود و بيان چرايي نياز به نرم افزار – ABAQUS
  آشنايي با قسمت هاي مختلف ABAQUS و ارتباط آن با ساير نرم افزارها
  آشنايي با مراحل کلي مدلسازي يک مسأله به روش اجزاي محدود با استفاده از نرم افزارهاي مرسوم
  آشنايي با محيط ABAQUS/ CAE
  حل يک تمرين ساده (مدل سازي تير يک سر گيردار تحت بار فشاري و مشاهده نتايج)
 • مدلسازي يک مسأله با بيش از يک قطعه (داراي اتصال) (يک لولا با پين صلب)
  آشنايي با روش هاي پيشرفته تر Part Modeling
  آشنايي با نحوه مونتاژ کردن قطعات و قيود هندسي
  آشنايي با نحوه تعريف اتصال و ويژگي هاي آن
  آشنايي با مش بندي قطعات پيچيده تر (Partitioning)
 • آشنايي بيشتر با نحوه مشاهده نتايج در Visualization به کمک يک مثال
  چگونگي نمايش کانتور و تنظيمات مربوطه
  چگونگي انتخاب متغيرهاي گوناگون براي نمايش به صورت کانتور
  چگونگي نمايش اطلاعات به صورت نمودار
  چگونگي ذخيره کردن داده ها به صورت جدول و يا آرايه
  چگونگي انيميشن سازي از مسأله حل شده
 • مدل سازي يک خرپا با بارگذاري ديناميکي
  مدل سازي با استفاده از Wire Feature
  آشنايي با چگونگي تعريف مقطع اعضاي خرپا (و يا تير)
  آشنايي با Beam Section
  آشنايي با چگونگي تعيين اتصالات اعضاي خرپا
  آشنايي با آناليز Dynamic Implicit
  آشنايي با چگونگي بارگذاري تابع زمان
  آشنايي با مش بندي Wire
 • مدل سازي انتشار موج تنش در يک سازه به کمک ABAQUS/ Explicit
  مدل سازي تير يک سر گيردار
  آشنايي با روش حل Explicit و مقايسه آن با روش Implicit
  تعريف آناليز Explicit
  تعريف بارگذاري شبه ضربه اي
  انيميشن سازي از انتشار موج الاستيک
 • آناليز مودال و آناليز فرکانسي يک صفحه با عملگرهاي پيزوالکتريک
  مدل سازي هندسه صفحه و قطعه پيزوالکتريک
  آشنايي با رفتار مواد پيزوالکتريک و نحوه تعريف ماده پيزوالکتريک
  اتصال 51 جفت عملگر پيزوالکتريک به صفحه
  قيد گذاري براي عدم جدايش قطعات پيزوالکتريک از صفحه
  تعريف دو Step متوالي مودال و پاسخ فرکانسي
  بارگذاري و شرايط مرزي مکانيکي و الکتريکي (ولتاژ)
  مشاهده دياگرام هاي – Bode به صورت لگاريتمي
  ذخيره پاسخ فرکانسي براي استفاده در System Identification
 • مدل سازي شکل دهي يک کانال – Channel Forming ( به روش Standard)
  مدل سازي هندسي ماتريس، ورقگير، سنبه و پولک با استفاده از Feature هاي Wire و Shell
  تعريف خواص الاستيک پلاستيک
  مونتاژ قطعات و اعمال قيود هندسي
  تعريف – Step هاي پنج گانه حل مسأله
  تعريف خواص اتصال در مسأله
  تعيين بارگذاري و شرايط مرزي
  مش بندي مدل و آناليز
 • مدل سازي شکل دهي يک کانال (Channel Forming) به روش Explicit
  مقايسه روش هاي Implicit و Explicit
 • مدل سازي تست ضربه فيبر مدار چاپي با فوم محافظ
  (Circuit Board Drop Test Modeling)
  مدل سازي هندسي فيبروفوم
  تعيين خواص پلاستيسيته فوم
  مونتاژ مسأله و اعمال قيود هندسي مربوطه و موقعيت دهي اوليه
  تعريف Interaction هاي مربوطه
  مش بندي و انتخاب المان
  حل مسأله و مشاهده نتايج به صورت هاي گوناگون
 • مدل سازي رفتار هايپرالاستيک يک پايه لاستيکي
  مدل سازي مسأله به صورت – Axisymmetric
  تعريف ماده هايپرالاستيک
  تعريف Section مربوطه و نسبت دادن آن به Part
  ايجاد Assembly و تعريف Step
  تعريف بارگذاري و شرايط مرزي و نيز مش بندي
  آشنايي با طراحي مش براي آناليزهاي با تغيير شکل هاي بزرگ
  مشاهده نتايج به روش هاي گوناگون
 • آناليز کوپل تنش حرارتي يک تير با تکيه گاه ساده متشکل از دو جنس
  تعيين هندسه مدل
  تعيين خواص مکانيکي و حرارتي
  مونتاژ و انتخاب – Step مناسب
  تعريف ضريب انتقال حرارت جابه جايي
  تعيين اتصال دو جنس متفاوت تير
  تعيين بارگذاري و شرايط مرزي
  مش بندي و حل مسأله
  مشاهده نتايج
 • مدل سازي نورد ورقه هاي ساندويچي
  ايجاد مدل هندسي
  تعيين خواص ماده
  مونتاژ ورق غلتک ها در موقعيت اوليه مناسب
  تعيين Step حل (روش Explicit)
  تعيين Interaction هاي مربوطه
  تعيين بارگذاري و شرايط مرزي
  مش بندي و حل مسأله
  مشاهده نتايج


مشترک آخرین مطالب ما در ایمیل خود شوید

آدرس : قزوین، چهارراه ولیعصر ، جنب بانک سپه | تلفن تماس : 9-02833376797