مدت دوره : 30 ساعت ، شهریه : 230,000 تومان

اين نرم افزار از نرم افزارهاي مديريت پروژه و برنامه ريزي است و براي برنامه ريزي، زمان بندي و كنترل هزينه و تخصيص منابع مورد استفاده قرار مي گيرد.

هدف:
آموزش برنامه ريزي و زمان بندي پروژه

 • كارشناسان مدير پروژه

 

 • مروري مختصر بر مباحث مديريت پروژه
 • مروري بر نرم افزار مايکروسافت پروژه MSP
 • ايجاد پروژه
 • تعريف فعاليت ها و تخمين زمان فعاليت ها
 • تعريف روابط و ايجاد روابط بين فعاليت ها
 • تعريف تقويم پروژه و ايجاد آن
 • شرح جدول TASK INFORMATION
 • فعاليت هاي پيش نياز و پس نياز PREDECESSOR & SUCCESSOR
 • INDENT & QUTDENT
 • مقياس زماني  TIMESCALE
 • سفارشي سازي در نما
 • بيان منطقه برنامه ريزي SCHEDULING
 • ايجاد فعاليت هاي دوره اي
 • شرح محدوديت ها
 • شرح موعد مقرر
 • ايجاد رديف صفر
 • تقدم و تأخر فعاليت ها – LEAD & LAG
 • تعريف منابع و تکميل جدول RESOURCE SHEET
 • تخصيص منابع
 • شرح جدول RESOURCE INFORMATION
 • تقويم منابع
 • شرح انواع فعاليت ها
 • شرح فرمول WORK
 • تسطيح منابع
 • تعريف هزينه هاي ثابت و متغير
 • بيان فرمول هاي هزينه
 • ورود سطوح مختلف هزينه براي هر فعاليت
 • TEXT STYLE
 • BAR STYLE
 • شرح جدول هاي RESOURCE USAGE & TASK USAGE
 • WBS
 • NETWORK DIAGRAM
 • ايجاد شکاف بين فعاليت ها SPLIT
 • مشخص کردن مسير بحراني
 • تعريف برنامه مبنا
 • شرح روش هاي درصد پيشرفت دادن
 • درصد پيشرفت دادن و UP DATE کردن
 • فيلتر کردن
 • شرح انواع گزارش گيري
 • GROUPING
 • تبديل فايل MPX به PRIMAVERA و بالعکس
 • مرتب کردنPAGE SETUP و چاپ
 • ادغام دو يا چند فايل
 • مروري مختصر بر EARNED VALUE
 • بيان فرمول هاي EARNED VALUE
 • منحني S
 • بيان کاربردها ي ORGANIZER


مشترک آخرین مطالب ما در ایمیل خود شوید

آدرس : قزوین، چهارراه ولیعصر ، جنب بانک سپه | تلفن تماس : 9-02833376797