مدت دوره : 50 ساعت ، شهریه : 50,000 تومان

هنر تزئين كتب خطي، همراه با اعتلاي فرهنگ اسلامي باعث شد، كتا بهاي خطي بسياري نوشته شد و
دانشوران و بزرگان كتا بخانه هاي عظيمي برپا سازند. با اين وصف، هنر كتا ب آرايي به اوج رسيد و در پي آن”هنر” تذهیب
نيز با سرعت به پيش رفت.
كه در اصل تزئين كتب خطي بود، پس از مدتي چنان روح معنوي به خود گرفت كه صفحات
قرآن ها و كتا هاي نفيس را با شيوة خود مزين كرد و استفاده از رنگ هاي گياهي و طلا جرز مشخصات
آن شد. امروزه نياز مردم به يادگيري هنر هاي سنتي، علي الخصوص هنر تذهيب، در اصل رسيدن به نوعي
آرامش روحي در كنار پيچش هاي ذكرگونة اسليمي است.
هدف از برگزاری این دوره آشنايي دانشجويان با مفاهيم نقوش سنتي، تقسيمات نقوش سنتي اسليمي و ختايي.
آشنايي با چگونگي شناسايي ابزار و رنگ و ويژ گيهاي نقوش سنتي در دوره هاي مختلف

 • علاقمندان كه حداقل داراي 18 سا باشند ميتوانند در اين دوره شركت نمايند.
 • طراحي مفردات اسليمي، ختايي و تركيب بندی آن
 • طراحي تلفيقي گردش اسليمي و ختايي و رنگ سازی
 • آموزش اجرايي(مقدماتي، پيشرفته و تكميلي) و تحليل
 • ارائه پروژة نهايي و به كاربردن آموخته ها در اجرای اثر نهايي
 • برگ – هاي زرين؛ انتشارات سروش .
 • تامسن، منصور؛ كارگاه طراحي و نقوش سنتي 3؛تهران: شركت چاپ و نشر كتاب هاي درسي ايران .
 • داودي پور، مممد علي؛ گنا نور (خوش نويسي و تذهيب هنر دوران معاصر) انتشارات سروش.
 • شاهکار اي نگارگري ايران؛ موزه هنر هاي معاصر.
 • عمام، سعيد و پارامان، عايشه؛ نقش هاي هندسي در هنر اسلامي؛ ترجمه رجب نيا، مسعود؛ انتشارات
  سروش.
 • كاخ گلستان گنجينة كتب و نفايس خطي؛ انتشارات زرين و سيمين.
 • لينگز، مارتين؛ هنر خط و تذهيب قرآني؛ ترجمة قيومي بيدهندي، مهرداد؛ انتشارات گروسي.


مشترک آخرین مطالب ما در ایمیل خود شوید

آدرس : قزوین، چهارراه ولیعصر ، جنب بانک سپه | تلفن تماس : 9-02833376797