مدت دوره : 30 ساعت ، شهریه : 85,000 تومان

تصوير سازي يکي از گرايش هاي رشتة گرافيک است كه امروزه كاربرد هاي زيادي دارد و از اهميت
بالايي برخور دار است.تصويرسازي در حيطه مطبوعات و كتب علمي، آموزشي، فرهنگي، هنري و
اجتماعي و حتي تجاري كاربرد بسياري دارد. اين شاخه هنري در تلويزيون، اينترنت، تبليغات و حتي محيط
كاربرد دارد. در اين دوره آموزشي هنرجويان با تکنيک هاي تصوير سازي، طراحي تصوير و اجراي آن به
شيوه هاي مختلف و همچنين با چگونگي شناخت مخاطب آشنا مي شوند تا پس از گذراندن دوره، آماده
كار در زمينه هاي اجتماعي، فرهنگي و هنري مورد نياز كودكان باشند. لازم به ذكر است كه در دنياي
امروز انواع مهارت هاي هنري در هر شاخه و گرايش به صورت تخصص ارائه مي شود كه تصوير سازي نيز
به همين شيوه قابليت اجرايي دارد.
هدف از برگزاری این دوره آشنايي دانشجويان با مباني طراحي از مقطع پايه تا طراحي هاي تخصصي
آشنايي فراگيران با مباني هنر هاي تجسمي
شناخت تکنيک هاي تصويرسازي به طور كلي و تصويرسازي كتب كودكان و نوجوانان به شکل خاص

  • كليه علاقمندان كه حداقل داراي 39 سال باشند مي توانند در اين دوره شركت نمايند.
  • گذراندن دوره ي طراحي عمومي يا گرافيک عمومي
  • طراحی پايه1
  • مبانی تصويرسازي 1
  • طراحی پايه2
  • مبانی تصويرسازي 2(رنگ شناسی)
  • طراحی تخصصی1
  • تكنيك هاي تصويرسازي
  • طراحی تخصصی 2
  • تصويرسازي متون و كتاب هاي كودك و نوجوان

اتين، جوهانز؛ كتا رنگ؛ ترجمة حليمي، محمدحسين؛ انتشارات وزارت ارشاد اسلامي.
بني اسدي، محمدعلي و سمندريان، مممود ؛ طراحي (6)شركت چاپ و نشر كتا بهاي درسي ايران.
پوتر، تام و استرين، با گرين؛ تکنيک – هاي گرافيرک (ابرزار و روش ها)ترجمة كشاورزي، اردشير؛
جهاد دانشگاهي هنر.
پويان، جواد؛ چاپ دستي؛ وزارت آمروزش و پررورش؛ دفترر برنامره ريرزي درسري آمروز ش های فني و
حرفه اي.
جکستمير، بادو؛ كاربرد خط و روش هاي طراحي، ترجمة شروه، عربعلي؛ انتشارات مارليک.
جکستمير، بادو؛ كاربرد رنگ و تکنيک هاي نقاشي؛ ترجمة شروه، عربعلي؛ انتشارات مارليک.
چينگ، فرانسيس د. ك.؛ اصو و مباني طراحي؛ ترجمةگشايش، فرهاد و اثباتي،محمدحسين؛انتشارات
جهاد دانشگاهي واحد هنر.
حسيني راد، عبدالمجيد؛ مباني هنرهاي تجسمي(قسمت اول ) شركت چاپ و نشر كتا هاي درسي.
حليمي ، محمدحسين؛ اصول و مباني هنر هاي تجسمي؛ ناشر شركت چاپ افست.
دانشگر نژاد، محمدحسن و شباهنگي، جلا ؛ مباني تصويرسازي؛ انتشارات مدرسه.
دوانديس، دونيس؛ ترجمة سپهر،مسعود؛ انتشارات سروش.
روتگر، ارنست و ديتر، كلانت؛ نقطه و خط؛ ترجمة نصرالهي، ليدا؛ نشر چشمه.
شاپوريان، فريبا؛ طراحي (3)شركت چاپ و نشر كتا بهاي درسي ايران.
شريف تهراني، سيدرضا؛ انسان، فضا، طراحي؛ انتشارات مدرسه.
شي. جي وا، هيداكي، همنشيني رنگ ها، ترجمة فريال ، دهدشتي، شاهرخ و پورپيرار، ناصرر؛ نشرر كرار
رنگ.
طراحي از چهره و دست؛ ترجمة شروه، عربعلي؛ انتشارات بهار.
فاستر، والتر ثي؛ آناتومي؛ ترجمة شروه، عربعلي؛ انتشارات بهار.
فرزان، ناصر؛ رنگ و طبيعت، دانش رنگ ها؛ انتشارات تهران.
كاندينسکي، واسيلي؛ نقطه، خط، سطح؛ ترجمة پورصالح، علي؛ انتشارات بهار.مشترک آخرین مطالب ما در ایمیل خود شوید

آدرس : قزوین، چهارراه ولیعصر ، جنب بانک سپه | تلفن تماس : 9-02833376797