مدت دوره : 24 ساعت ، شهریه : 115,000 تومان

قصه یکی از میراث های کهن جامعه بشری است که در هر شرایط و روزگار، به نسل ها منتقل می شود. قصه، علیرغم پیدایش رسانه های دیداری، شنیداری و

تصویری، نه تنها ارزش و جایگاه خود را حفظ نموده، بلکه به کمک آن ها نیز آمده است. به طوری که بسیاری از رسانه های فوق، بدون قصه، امکان ادامه حیات ندارند.

در همه جوامع، بخش مهمی از تعلیم و تربیت کودکان به عهده قصه است.

مقدمه

 • آشنایی مختصر با هنر و تاریخچه و فلسفه ی هنر
 • هنرمند و برخورد هنری با جهان پیرامون و شناخت هنری از جهان
 • آشنایی مختصر با مسئله ی داستان و تاریخچه ی آن در جهان و ایران
 • آشنایی با عناصر پایه ای داستان 1 : تخیل و معنا
 • آشنایی با عناصر پایه ای داستان 2 :  موضوع وایده  1
 • آشنایی با عناصر پایه ای داستان 2 : موضوع وایده  2
 • آشنایی با عناصر پایه ای داستان 3: ساختار ، حادثه
 • آشنایی با عناصر پایه ای داستان 4 : ساختار ، پیرنگ
 • مطالعه و تحلیل 3 داستان کوتاه از هدایت ، جمالزاده ، آل احمد
 • آشنایی با عناصر پایه ای داستان 5 : ساختار و موقعیت
 • کار عملی ایده و پیرنگ روی یک موضوع مشخص

ترم دوم 

 • آشنایی با عناصر پایه ای داستان 6: ساختار و شخصیت 1
 • آشنایی با عناصر پایه ای داستان 6: ساختار و شخصیت 2
 • آشنایی با عناصر پایه ای داستان 7: ساختار و حادثه ی محرک 1
 • آشنایی با عناصر پایه ای داستان 7: ساختار و حادثه ی محرک 2
 • آشنایی با عناصر پایه ای داستان 8: ساختار و پیشروی داستان 1
 •  آشنایی با عناصر پایه ای داستان 8: ساختار و پیشروی داستان 2
 •  آشنایی با عناصر پایه ای داستان 8: ساختار و پیشروی داستان 3
 •  آشنایی با عناصر پایه ای داستان 9 : بحران ، نقطه اوج ، گره گشایی
 •  تحلیل و بررسی الگوی فرمی رمان پیرمرد و دریا ارنست همینگوی
 •  تحلیل و بررسی الگوی فرمی رمان خشم و هیاهو ویلیام فاکنر
 •  تحلیل و بررسی الگوی فرمی رمان اگر شبی از شب های زمستان مسافری ایتالو کالوینو
 •  جمع بندی مباحث

ترم سوم 

 •  کار کارگاهی داستان هنرجو ها 1
 •  ابزارهای روایت
 •   کار کارگاهی داستان هنرجو ها 2
 •  زاویه ی دید
 •  کار کارگاهی داستان هنرجو ها 3
 • گفت و گو نویسی 1
 •  کار کارگاهی داستان هنرجو ها 4
 •  گفت و گو نویسی 2
 •  کار کارگاهی داستان هنرجو ها 5
 •  گفت و گو نویسی3
 •  کار کارگاهی داستان هنرجو ها 6
 •    نمایش فیلم

ترم چهارم 

 •  کار کارگاهی داستان هنرجو ها 7
 •  کار کارگاهی داستان هنرجو ها 8
 •  کار کارگاهی داستان کوتاه حرفه ای – هفته ی چخوف
 • کار کارگاهی داستان هنرجو ها 9
 •  کار کارگاهی داستان هنرجو ها10
 •   کار کارگاهی داستان کوتاه حرفه ای – هفته ی جیمز جویس
 •  کار کارگاهی داستان هنرجو ها 11
 •  کار کارگاهی داستان هنرجو ها 12
 •  کار کارگاهی داستان کوتاه حرفه ای – هفته ی کارور
 •   کار کارگاهی داستان هنرجو ها  13
 •  کار کارگاهی داستان هنرجو ها 14
 •   کار کارگاهی داستان کوتاه حرفه ای – هفته ی بارتلمی

 مشترک آخرین مطالب ما در ایمیل خود شوید

آدرس : قزوین، چهارراه ولیعصر ، جنب بانک سپه | تلفن تماس : 9-02833376797