مدت دوره : 30 ساعت ، شهریه : 180,000 تومان

مبانی طراحی آرم،آرم رئالیستی،نمادگرا،انتزاعی،بررسی تصویر ساده شده در مربع، دایره،مثلث و خط، نشانه نوشته
دنياي پرشتاب امروز به گونه اي است كه بايد راه حل هايي جهت انتقا ل سريع اطلاعات در نظر داشت،
خطوط ، منحني ها، الگو ها و شکل ها همگي مي توانند بيانگر مفهوم خاصي باشند كه هر بيننده اي بتواند
آن ها را درك كند.آرم از جمله عمومي ترين و كارآمدترين زبان بصرري است كره سعي در برقراري
ارتباطي در تمامي ابعاد اجتماعي دارد و در زمره ي يکي از مؤثرترين ابزار برراي انتقال اطلاعات با بياني
ساده و رسا است.
هدف از برگزاری این دوره شنايي فراگيران با مباني نظري و اصول بنيادي در طراحي نشانه ها
آشنايي فراگيران با تکنيک هاي مختلف طراحي نشانه و اوراق اداري

  • كليه علاقمندان مي توانند بدون هيچ محدوديتي در اين دوره شركت نمايند.
  • مبانی نظري و اصول بنيادي در طراحی نشانه
  • ساده سازي شكل ها
  • طراحی نشانه مبتنی بر تصوير و حروف ارتباط نشانه و اشكال هندسی (مربع), (دايره)،(مثلث)
  • طراحی نشانه مبتنی بر حروف
  • مونوگرام ها و لوگوتايپ ها از اين دسته مي باشند.
  • طراحی نشانه تصويري (پيكتوگرام) و سركليشه
  • طراحی اوراق اداري

Pedersen, B. Martin, Corp orate Identity 3. Graphic in, Rotovision, 1998.
– By graphic design: U.S.A, How to design logos. Symbols & icons, Nippan, 2000.
– Walker, Lisa, Blount, Steve, Letterhead. Logo design. (Creating the Corporate Image), Rockport, 1999.
– Adams, Sean, Morioka, Noreen, Logo design workboo, Rockport, 2006.
اسه گاوا، سوميو ( 3191 ) طراحي نماد و نشانه، دفتر پ وهش مارليک، مارليک..
هوهنه – گر (3194 ) نمادها و نشانه ها، صلح جو، علي، وزارت فرهنگ و ارشاد..
موناري، برونو ( 3179)، طراحي و ارتباطات بصري، پاينده شاهنده، سروش.مشترک آخرین مطالب ما در ایمیل خود شوید

آدرس : قزوین، چهارراه ولیعصر ، جنب بانک سپه | تلفن تماس : 9-02833376797