مدت دوره : 20 ساعت ، شهریه : 45,000 تومان

انسان از دوران كودكي، براي نمايش احساس خود نسبت به دنياي محسوس و بازنمايي ذهني و عيني
محيط اطراف خود، از طراحي مدد گرفته است.
طراحي در دنياي امروز از پيچيدگي خاصي برخوردار است. در گذشته اين واژه به معناي ترسيم مقدماتي
به كار مي رفت؛ ولي امروزه معنايي وسيع تر از ترسيم از آن ارائه مي شود و بر روند سامان دهي عناصری
چون خط، شکل، رنگ، بافت و فضا با تکيه بر اصول طراحي دلالت دارد. اين اصول بر حسب ويژگي هاي
هريک از قالب هاي هنري در نقاشي، طراحي صنعتي، طراحي گرافيک، طراحي دكوراسیون و معماري
متفاوت خواهد بود. طراحي عمومي راهي براي آشنايي با اصول اولية طراحي و دست يابي به سطحي از
سواد بصري در جهت شناخت طراحي تخصصي است.
هدف از برگزاری این دوره آشنايي هنرجويان با مباني طراحي در رشته هاي نقاشي، تصويرسرازي، گرافيرک و به طور اختصاصي در رشتة طراحي.

 • كليه علاقمندان كه حداقل داراي 18 سا باشند مي توانند در اين دوره شركت نمايند.
 • مباني و اصول طراحي
 • تركيب بندی و كمپوزيسيون
 • پرسپكتيو (عمق نمايی)
 • طراحی محيطی
 • حجم پردازي
 • طراحي بافت و جنسيت
 • طراحي آناتومي
 • طراحي چهره
 • طراحي حالت
 • طراحي سرعتي
 • طراحي ذهني
 • آشنايی با طراحی اساتيد بزرگ
 • نيکولائيد ؛ تکنيک و روش طراحي؛ ترجمة شروه، عربعلي؛ انتشارات بهار.
 • ارنبورگ، ي؛ آشنايي با آثار پيکاسو؛ ترجمة شروه، ع؛ انتشارات بهار.
 • آلياتو ف، م؛ تاريخچة كمپوزيسيون در نقاشي؛ ترجمة اصغرزاده، نازلي؛ نشر دنياي نو.
 • بروتيولي، ماريا؛ طراحي فيگور هاي ميکل آن ، ترجمة كرامتي، محسن؛ انتشارات بهار.
 • پارامون، ح. م؛ نور و سايه در طراحي و نقاشي؛ ترجمة آذريان، افشين؛ انتشارات بهار.
 • پارامون، خوزه؛ شيوة طراحي با قلم و مركب؛ ترجمة باغداساريان، ارابيک؛ انتشارات بهار.
 • پلنگي، ناصر؛ شيوة طراحي ذهني؛ انتشارات سروش.
 • تابس، فردريک؛ طراحي با قلم و مركب؛ ترجمة شروه، ع؛ انتشارات بهار.
 • چيو، چو. چيان؛ نقاشي چيني؛ جزايري، مهين و كرامتي، م؛ انتشارات چاپ كتا بهاي هندي.
 • حبيب پور، پرويز؛ تکنولوژي طراحي و نقاشي؛ انتشارات دنيا.
 • داو، فردريک؛ آشنايي با آثار ونگوگ؛ ترجمة شروه، ع؛ انتشارات بهار.
 • ريز، والتر؛ طراحي سر و صورت؛ ترجمة آشتي، افسون؛ انتشارات بهار.
 • فاستر، والتر، ت؛ طراحي به زبان ساده؛ ترجمة شروه، ع؛ انتشارات بهار.
 • فرند، ديويد؛ كمپوزسيون در نقاشي؛ ترجمة عزت ا.. نورپرور؛ عصر جديد.
 • لانک استريت، استفن؛ طراحي – هاي رافائل؛ ترجمة شروه، ع؛ انتشارات بهار.
 • لانک استريت؛ استفن؛ طراحي – هاي دورر؛ ترجمة شروه، ع؛ انتشارات بهار.
 • لانک استريت؛ استفن؛ طراحي – هاي من ز ؛ ترجمة شروه، ع؛ انتشارات بهار.
 • ماندل ، گابريل؛ آشنايي با آثار دوميه؛ ترجمة ميرابي، مهين؛ مركز نشر كتابهاي طراحي و نقاشي.
 • نورلينک، ارنست؛ پرسپکتيو؛ ترجمة شروه، ع؛ انتشارات بهار.
 • هافر، فيليپ؛ طراحي هاي چاپي گويا؛ ترجمة ابراهيمي، امير و شروه، ع؛ انتشارات بهار.
 • هوگارت؛ روش نوين آناتومي هنري؛ ترجمة كرامتي، م؛ انتشاراتي مركز كتا بهاي طراحي و نقاشي.
 • هيراياما، هاكوما؛ روش نقاشي سوچي.
 • وزيري مقدم، محسن؛ شيوة طراحي؛ انتشارات سروش.
 • وندرپول جان ه؛ طراحي از مدل زندة پيکر انسان؛ ترجمة كرامتي، م؛ انتشارات بهار.
 • نمسه چي، عليرضا؛ پرسپکتيو مدرن؛ انتشارات باستان


مشترک آخرین مطالب ما در ایمیل خود شوید

آدرس : قزوین، چهارراه ولیعصر ، جنب بانک سپه | تلفن تماس : 9-02833376797