مدت دوره : 16 ساعت ، شهریه : 55,000 تومان

دنیای امروز دنیای دانش و اطلاعات است. دانشی که ثمره ثبت مستندات و وقوع رویدادهای گوناگون است. مستندسازی مهم ترین شیوه و با اهمیت ترین روش ثبت و انتقال دانش است که از مقطعی به مقطع دیگر در زمان و مکان ، انتقال می یابد.

در مستند سازی، حقایق و رویدادها و دستاوردهای مهم با ذکر “سند” اعتبار پیدا می کند. در حقیقت مستندسازی با توجه به نکات و جزییات کار و آزمایش و مشاهدات و بدون دخالت در تحلیل و تفسیر مشخصی بیان می شود که می توان آن را به عنوان یکی از مهم ترین نیازها در تمامی مشاغل و حرفه ها دانست.

 • علاقه مندان به این موضوع جهت ورود به بازار کار

مفاهیم،اصول و تعاریف مستند سازی

 •  تعاریف و مفاهیم
 •  ساز و کارهای مناسب برای ثبت و نگهداری
 •  تهیه خروجی مناسب از داده های مستند
 •  جمع آوری اطلاعات و مطالب

 اصول و مراحل گزارش نویسی.

 •  انواع گزارشات
 •  شناخت مراحل تهیه گزارش
 •  ربط منطقی مطالب در تهیه گزارش
 •  اصول نگارش گزارشات
 •  فن نگارش(ساده نویسی-پیچیده نویسی)
 • سبک های گزارش نویسی

  مدیریت دانش.

 •  مفهوم مدیریت دانش
 • یادگیری
 • یادگیری سازمانی
 • ثبت و انتقال تجربیات
 • حافظه سازمانی
 • ابزارها و مکانیسم های مدیریت دانش

    اصول بایگانی.

 • بایگانی چیست؟
 • سیستم های بایگانی
 • طبقه بندی،تنظیم و ثبت و اسناد و مدارک

 ابزارهای مستندسازی

 • ابزارهای مورد استفاده در مستند سازی از قبیل کلمه پردازان و نرم افزارهای گرافیکی
 • اتوماسیون در مستند سازی

 مشترک آخرین مطالب ما در ایمیل خود شوید

آدرس : قزوین، چهارراه ولیعصر ، جنب بانک سپه | تلفن تماس : 9-02833376797