مدت دوره : 128 ساعت ، شهریه : 900,000 تومان

از آنجا كه تأمين بهداشت جامعه و نيز ارتقاي خدمات ارائه شده در جامعه در زمره قوانين هر جامعه مي باشد و همچنين لزوم بازآموزي و نوآموزي جامعه پزشكي كشور و ارتقاي سطح دانش افرادي كه در اين حوزه فعاليت مي نمايند از اهميت بسياري برخوردار مي باشد و همگي مؤيد توجه در اولین رده ها جهت ارتقا كيفيت خدمات و به ويژه سترون سازي (استريليزاسيون) و پيشگيري از سرايت بيماري هاي واگير مي باشد، لذا حضور كادر آموزش ديده در مراكز دندانپزشكي امري اجتناب ناپذير مي باشد.

هدف:
آشنايي و توانمندسازی مخاطبين به عنوان دستيار كنار دندانپزشك

توانمندی های فراگير در پایان دوره:
روش هاي استريليزاسيون و پيشگيري از سرايت بيماري هاي واگير در دندانپزشكي را بداند.
لوازم و تجهيزات مورد استفاده جهت درمان بيماران در دندانپزشكي را بشناسد.
به عنوان دستيار در كنار دندانپزشكي فعاليت نمايد.

اين دوره آموزشي كوتاه مدت براي افرادي كه در مراكز و مطب هاي دندانپزشكي فعالیت مي نمايند در نظر گرفته شده است.

ندارد

تيم دندانپزشكي و دستيار كنار دندانپزشك

اخلاق حرفه اي و روابط اجتماعي

دهان و دندان

منشي گري

بهداشت و كنترل عفونت 1

كنترل عفونت 2

تجهيزات و حفظ و نگهداري آنها

ظهور و ثبوت فيلم و حفاظت در برابر اشعه

CPR و اورژانس هاي رایج در دندانپزشكي

دستيار كنار دندانپزشك و دندانپزشكي ترميمي

دستيار كنار دندانپزشك و درمان هاي اندو

دستيار كنار دندانپزشكي و درمان هاي پروتز

دستيار كنار دندانپزشك و درمان هاي جراحي دهان، فك و صورت

دستيار كنار دندانپزشك و درمان هاي ارتودنسي

دستيار كنار دندانپزشك و درمان هاي پريودنتيكس

 

 

انتشارات جهاد دانشگاهی، دستیار کنار دندانپزشک

11-001

پنج شنبه 8-12مشترک آخرین مطالب ما در ایمیل خود شوید

آدرس : قزوین، چهارراه ولیعصر ، جنب بانک سپه | تلفن تماس : 9-02833376797