مدت دوره : 90 ساعت ، شهریه : 450 تومان

كشور ايران در زمينه درمان گياهي و استفاده از گياهان دارويي، تاريخ و پيشينه اي درخشان دارد. با اين وجود جاي بسي تأسف است كه حاصل قرن ها تجربيات گذشتگان را ارج ننهاده و از ذخائر موجود در كشورمان غافل بمانيم. با پيشرفت علم تمايل مردم به بازگشت به سوي طبيعت فزوني يافته به طوري كه طبيعت گرايي با شتابي روز افزون به صورت يك پديده جهاني درآمده است. گياهان از ايام گذشته جهت مصارف بهداشتي، درماني، معطر و … كاربرد داشته و قرن ها استفاده وسيع از آنها و حداقل عوارض جانبي مشهود ارزش اين گونه فرآورده ها را بيشتر كرده است. امروزه تقاضا براي مصرف تولیدات با منشأ گياهي در سراسر دنيا رو به گسترش بوده است. طي سالیان متمادي استفاده از گياهان دارويي در برخي موارد تنها طريق درمان محسوب مي شد و در عين حال مواد اولیه موجود در آنها در صنعت داروسازي مورد استفاده قرار مي گرفت. در سال هاي اخير پس از تشكيل رشته هاي مختلف در كشور آموزش خواص درماني و نحوه كشت و كار گياهان دارويي به دانشجويان به كلي از نظر دوره مانده و به دلايل فقدان مواد درسي لازم، آگاهي و اطلاعات افراد با گیاهان دارويي و خواص درماني آنها صرفا مبتني و علاقه و مطالعات شخصي بوده است. به همين منظور نياز به برگزاري چنين دوره هاي آموزشي ضروري مي باشد.

اهداف:
افزايش سطح دانش فراگيران و آشنايي با گياهان دارويي، تركيبات متشكله و روش هاي استخراج متابولیت ها
آشنايي با خواص درماني و فرمولاسيون گياهان دارويي
آشنايي با روش هاي تكثير، كاشت و برداشت گياهان دارويي

توانایي های فراگير در پایان دوره:
گياهان دارويي و معطر را بشناسد.
تركيبات متشكله گياهان دارويي، روش هاي استخراج متابوليت ها، روش هاي اسانس گيري، روش هاي
عصاره گيري، عوارض جانبي و احتياط مصرف و منع مصرف و تداخلاتگياهان دارويي را شناخته و بکار ببرد.
روش هاي تكثير، كاشت، داشت و برداشت گياهان دارويي، كنترل آفات، بيماري ها و علف هاي هرز گياهان دارويي را بشناسد.

اين دوره آموزشي كوتاه مدت براي تمام علاقمندان با داشتن مدرك ديپلم يا كارشناسي در رشته هاي مرتبط برگزار مي شود.

نداردمشترک آخرین مطالب ما در ایمیل خود شوید

آدرس : قزوین، چهارراه ولیعصر ، جنب بانک سپه | تلفن تماس : 9-02833376797