مدت دوره : 20 ساعت ، شهریه : 70 تومان

در دنياي امروز مقابله با خسارت ها و آسيب هاي ناشي از حوادث، نيازمند دانش فني كارآمد، تجهيزات
متنوع و پيچيده و مهارت هاي گوناگون تخصصي است. با توجه به ماهيت حوادث كه پيش بيني وقوع
آنها تقريبا غير ممكن است دست اندركاران همواره در تلاش هستند تا با استفاده از دانش روز، تجهيزات
خاص و مهارت هاي تخصصي آثار منفي اينگونه حوادث را تا حد ممكن كاهش دهند. از آنجا كه افزايش
تلفات جاده اي در سال هاي اخير تقريبا به طور ميانگين به 30.000 نفر رسيده است برگزاري دوره اي
مبني بر آموزش امداد و نجات جاده اي ضرورت مي يابد.

هدف:
آشنايي و توانمندسازي فراگيران با روش هاي صحيح امداد و نجات جاده اي

توانایي های فراگير در پایان دوره:

اصول امداد و نجات جاده اي را بيان كند.
وسايل و تجهيزات مورد نياز در امداد و نجات جاده اي شناسايي كند.
شيوه كاربرد وسايل و تجهيزات مورد نياز در امداد و نجات جاده اي به درستي انجام دهد.
ارزيابي از صحنه و مصدوم را به درستي انجام دهد.

تمامي افراد جامعه كه به شركت در چنين دوره هاي آموزشي تمايل داشته باشند.

ندارد

كليات

تجهیزات

ارزيابي صحنه

گزارشات و آماده سازي

تثبيت و ايمن سازي خودرو

دستيابي

تثبيت پزشكي مصدوم

رهاسازي

تثبيت فيزيكي مصدوم و انتقال

آزمون

مؤسسه علمي كاربردي هلال احمر، نجات جاده ايمشترک آخرین مطالب ما در ایمیل خود شوید

آدرس : قزوین، چهارراه ولیعصر ، جنب بانک سپه | تلفن تماس : 9-02833376797