مدت دوره : 36 ساعت ، شهریه : 240 تومان

در سال هاي اخير پس از تأسيس دانشكده هاي مختلف در كشور متأسفانه آموزش خواص و نحوه كشت
و كار گياهان دارويي به دانشجويان و حتي مردم عادي از نظر دور مانده و به دلايل فقدان مواد درسي
لازم در دانشكده ها، آشنايي افراد با گياهان دارويي و خواص آنها صرفا مبتني بر علاقه و مطالعات
شخصي بوده است. امروزه مراكز تحقيقاتي مختلف سعي در ترویج، به كارگيري و استفاده علمي از
تمامي ظرفیت‌های گياهان دارويي دارند و همچنين با توجه به استقبالی كه از دوره مقدماتي
كاربردهاي درماني گياهان دارويي انجام شد، پيشنهاد دوره تكميلي، دوره آموزشي مورد نظر ضرورت
يافت.

اهداف:

افزایش سطح دانش فراگيران با گياهان دارويي، تركيبات متشكله و روش هاي استخراج متابوليست ها

توانایي های فراگير در پایان دوره:

گياهان دارويي و معطر را شناسايي كند.

تركيبات متشكله گياهان دارويي را بيان كند.

روش هاي كنترل كيفي مواد گياه دارويي را ذكر كند.

منابع و سايت هاي اينترنتي گياهان دارويي را بشناسد.

كاربردهاي درماني 15 گياه دارويي را شرح دهد.

فرم هاي مختلف داروهاي گياهي و نحوه ساخت آنها را بيان كند.

روش كار با دستگاه هاي – Hple و GC/ Mass را بشناسد.

روش كار با دستگاه هاي كنترل كيفي داروها را شناسايي كند.

 

دوره آموزشي مورد نظر براي افرادي كه داراي ديپلم هستند و يا مدرك كارداني دارند و علاقمند به
شركت در اين دوره آموزشي هستند، بلامانع مي باشد.

کاربرد گیاهان دارویی(1)

شناسايي گياهان دارويي و معطر (درختان و درختچه ها)

تركيبات متشكله گياهان دارويي

روش هاي كنترل كيفي براي مواد گياه دارويي

منابع و سايت هاي اينترنتي گياهان دارويي

كاربردهاي درماني 30 گياه دارويي(2)

فرم هاي مختلف داروهاي گياهي و نحوه ساخت آنها

دستگاه هاي HPLC و GC/ Mass

دستگاه هاي كنترل كيفي داروها

انتشارات جهاد دانشگاهی،کاربردهاي درماني گياهان داروییمشترک آخرین مطالب ما در ایمیل خود شوید

آدرس : قزوین، چهارراه ولیعصر ، جنب بانک سپه | تلفن تماس : 9-02833376797