مدت دوره : 6 ساعت ، شهریه : 120 تومان

انجام بررسي كامل منابع جهت پروپوزال هاي تحقيقاتي، پايان نامه ها و مقالات و همچنين طبقه بندي
مناسب به منظور دسترسي سريع و آسان به منابع .همچنين وارد كردن سريع منابع در مقالات و
پروپوزال ها و ويرايش و تغيير فونت سريع منابع در واقع جهت تهيه پايان نامه هاي دانشجويي و تهيه
مقالات علمي كار با نرم افزار END NOTE مورد نياز مي باشد و يادگيري آن ضرورت مي يابد.

هدف:

آشنايي و توانمند سازي فراگيران با امكانات نرم افزار END NOTE

توانایي های فراگير در پایان دوره:
اجزا نرم افزار END NOTE شناسايي كند.
ايجاد يك كتابخانه در END NOTE را انجام دهد.
چگونگي وارد كردن منابع به نرم افزار به صورت ONLINE نشان دهد.
نحوه وارد كردن منابع در WORD و تنظيمات آن انجام دهد.

دوره آموزشي مورد نظر براي دانشجويان و دانش آموختگان گروه علوم پزشكي جهت تهيه پاييان نامه و
مقالات علمي برنامه ريزي شده است.

شناخت نرم افزار END NOTE

روش ايجاد يك كتابخانه در END NOTE

وارد كردن منابع به نرم افزار به صورت ONLINE

ويرايش منابع

وارد كردن منابع در WORD و تنظيمات آن

مهدی زاده، ولی اله، برمکی، سعید (1390)، آموزش جامع مدیریت منابعمشترک آخرین مطالب ما در ایمیل خود شوید

آدرس : قزوین، چهارراه ولیعصر ، جنب بانک سپه | تلفن تماس : 9-02833376797