مدت دوره : 270 ساعت ، شهریه : 2,610,000 تومان

پک‌ های ويژه با هدف تعیین راه شغلی برای علاقمندان به مدارک بین المللی طراحی و ایجاد گردیده است. افرادی که در ابتدای راه کسب دانش در حوزه‌های تخصصی فناوری اطلاعات هستند، با وجود تعداد زیاد مدارک و دوره ها، در انتخاب دوره های مناسب و توالی گذراندن آنها با توجه به آینده شغلی که در نظر دارند دچار سردرگمی می شوند. ما با درنظر گرفتن این دوره ها و آگاهی کامل از بازار کاری که در انتظار افراد دارای مدارک بین المللی می باشد، اقدام به تعریف پک‌های ويژه مبتنی بر موقعیت و مسیر شغلی تخصصی علاوه بر گرایش و دانش تخصصی نموده است. پک ویژه مهندسی شبکه شامل موارد ذیل می‌باشد که برای شرکت کنندگان در این پک آموزشی دوره +CompTIA Network بصورت رایگان برگزار می‌گرد:

  • +CompTIA Network
  • 2016 Win10  + MCSA Pack
  • (CCNA (New Version
  • مدیران شبکه
  • مهندسین شبکه
  • مسئولین پشتیبانی شبکه
  • تکنسین های شبکه
  • مشاورین و مدیران سیستم های شبکه
  • کلیه علاقه مندان به مباحث شبکه
  • ندارد

CompTIA Network+

Network Technologies

Explain the function of common networking protocols

Identify commonly used TCP and UDP default ports

Identify the following address formats

Given a scenario, evaluate the proper use of the following addressing

technologies and addressing schemes

Identify common IPv4 and IPv6 routing protocols

Explain the purpose and properties of routing

Compare the characteristics of wireless communication standards

Network Media and Topologies

Categorize standard cable types and their properties

Identify common connector types

Identify common physical network topologies

Given a scenario, differentiate and implement appropriate wiring standards

Categorize WAN technology types and properties

Categorize LAN technology types and properties

Explain common logical network topologies and their characteristics

Install components of wiring distribution

Network Devices

Install, configure and differentiate between common network devices

Identify the functions of specialized network devices

Explain the advanced features of a switch

Implement a basic wireless network

Network Management

Explain the function of each layer of the OSI model

Identify types of configuration management documentation

Given a scenario, evaluate the network based on configuration management documentation

Conduct network monitoring to identify performance and connectivity issues using the following:

Explain different methods and rationales for network performance optimization

Given a scenario, implement the following network troubleshooting methodology

Given a scenario, troubleshoot common connectivity issues and select an appropriate solution

Network Tools

Given a scenario, select the appropriate command line interface tool and interpret the output to verify functionality

Explain the purpose of network scanners

Network Security

Explain the function of hardware and software security devices

Explain common features of a firewall

Explain the methods of network access security

Explain methods of user authentication

Explain issues that affect device security

Identify common security threats and mitigation techniques

Win 8.1 + MCSA

Configuring Win 8.1

Module 1: Installing and Deploying Windows 8.1

Module 2: Upgrading and Migrating to Windows 8.1

Module 3: Managing Disks and Device Drivers

Module 4: Configuring and Troubleshooting Network Connections

Module 5: Implementing Wireless Network Connections

Module 6: Implementing Network Security

Module 7: Configuring File Access and Printers on Windows 8.1 Clients

Module 8: Securing Windows 8.1 Desktops

Module 9: Configuring Applications

Module 10: Optimizing and Maintaining Windows 8.1 Client Computers

Module 11: Configuring Mobile Computing and Remote Access

Module 12: Implementing Hyper-V

Module 13: Troubleshooting and Recovering Windows 8.1

Module 14: Using Windows PowerShell

Module 15: Troubleshooting IP Routing

Installing and Configuring Windows Server 2012 (70-410) Syllabus

Module 1: Deploying and Managing Windows server 2012

Module 2: Introduction to Active Directory Domain Services

Module 3: Managing Active Directory Domain services Object

Module 4: Automating Active Directory Domain services Administration

Module 5: Implementing IP v4

Module 6: Implementing Dynamic Host Configuration Protocol

Module 7: Implementing Domain Name System

Module 8: Implementing IP v6

Module 9: Implementing Local Storage

Module 10: Implementing File and Print Services

Module 11: Implementing Group Policy

Module 12: Securing Windows Servers Using Group Policy Objects

Module 13: Implementing Server Virtualization with Hyper-V

Administering Windows Server 2012(70-411) Syllabus

Module 1: Deploying and Managing server Images

Module 2: Configuring and Troubleshooting Domain Name System

Module 3: Managing Active Directory Domain services

Module 4: Managing User and Service Accounts

Module 5: Implementing a Group Policy Infrastracture

Module 6: Managing User Desktops With Group Policy

Module 7: Configuring and Troubleshooting Remote Access

Module 8: Istalling , Configuring ,and Troubleshooting the Network Policy Server Role

Module 9: Implementing Network Access Protection

Module 10: Optimizing File Services

Module 11: Configuring Encryption and Advanced Auditing

Module 12: Implementing Update Management

Module 13: Monitoring Windows Server 2012

Configuring Advance Windows Server 2012 Services(70-412) Syllabus

Module 1: Implementing Advanced Network Services

Module 2: Implementing Advanced File Services

Module 3: Implementing Dynamic Access Contorol

Module 4: Implementing Distributed Active Directory Domain Services Deployments

Module 5: Implementing Active Directory Domain Services Sites and Replication

Module 6: Implementing Active Directory Certificate Services

Module 7: Implementing Active Directory Rights Management Services

Module 8: Implementing Active Directory Federation Services

Module 9: Implementing Network Load Balancing

Module 10: Implementing Failover Clustering

Module 11: Implementing Failover Clustering With Hyper-V

Module 12: Implementing Disaster Recovery

CCNA

CISCO CERTIFIED NETWORK ASSOCIATE V2 (200-120)

Operation of IP Data Networks

LAN Switching Technologies

IP addressing :IPv4/IPv6

IP Routing Technologies

  Network Device security

Troubleshooting

ISDN 2

LAN Switching Technologies

IP Routing Technologies

IP Services

Troubleshooting

WAN Technologiesمشترک آخرین مطالب ما در ایمیل خود شوید

آدرس : قزوین، چهارراه ولیعصر ، جنب بانک سپه | تلفن تماس : 9-02833376797