مدت دوره : 180 ساعت ، شهریه : 1,575,000 تومان

(#Introductory to C# (Pre-C
#Advanced C
SQL SERVER 2016
Windows Form Application
(Data Access (Ado.Net,Linqمشترک آخرین مطالب ما در ایمیل خود شوید

آدرس : قزوین، چهارراه ولیعصر ، جنب بانک سپه | تلفن تماس : 9-02833376797