مدت دوره : 70 ساعت ، شهریه : 990,000 تومان

Pack Security از دو دوره +Security و CEH تشکیل شده است و مناسب دسته از افرادی است که قصد دارند در زمینه امنیت، دانش و مهارت لازم را به طور منسجم کسب نمایند. یکی از نقاط تمرکز دوره بر روی واژگان و اصطلاحات فنی امنیت و همچنین آشناسازی متقاضیان با انواع تهدیدات امنیتی سیستم می باشد.

شرکت EC-Council با ارائه مدرک Certified Ethical Hacker) CEH) یا مدرک هکرهای قانونمند، متخصصینی را تربیت می نماید که با روشها و ابزارهای مختلفی که در عملیات Hacking مورد استفاده قرار می گيرند آشنا شده و با تکیه بر آن، سیستم امنیتی موجود را بررسی و کلیه متودولوژیهای تعیین وضعیت امنیت یک سازمان را توسط تستهای نفوذ به کار بسته و وضعیت ایمنی شبکه یک سازمان را تعیین می نمایند. انجام تستهای نفوذ با هدف ایجاد ایمنی، طبق درخواست سازمانها و توسط متخصصین و هکرهای قانونمند، کاملا قانونی بوده و جزو نیازهای اساسی هر سازمان و سیستم اطلاعاتی می باشد.

  • علاقمندان به دوره های تخصصی امنيت
  • متخصصین فناوری اطلاعات
  • مدیران امنیت اطلاعات سازمانها و ارگانها
  • مدیران حراست سازمانها و ارگانها
  • متخصصین سیستمهای اطلاعاتی و امنیتی
  • مدیران شبکه
  • مشاورین سیستمهای امنیت اطلاعات و کلیه علاقمندان به مدیریت امنیت اطلاعات
  • آشنايی کافی با مباحث شبکه و +Network

Security+

General Security Concepts

Identifying Potential Risks

Infrastructure and Connectivity

Monitoring Activity and Intrusion Detection

Implementing and Maintaining a Secure Network

Securing the Network and Environment

Cryptography Basics, Methods, and Standards

Security Policies and Procedures

Security Administration

CEH

     Introduction to Ethical Hacking

     Footprinting and reconnaissance

     Scanning Networks

     Enumeration

     System Networks

     Malware Threats

     Sniffing

     Social Engineering

     Denial-of-Service

     Session Hacking

     Hacking Webservers

     Hacking Web Applications

     SQL Injection

     Hacking Wireless Networks

     Hacking Mobile Platforms

     Evading IDS, Firewalls, and Honeypots

     Cloud Computing

     Cryptographyمشترک آخرین مطالب ما در ایمیل خود شوید

آدرس : قزوین، چهارراه ولیعصر ، جنب بانک سپه | تلفن تماس : 9-02833376797