مدت دوره : 16 ساعت ، شهریه : تومان

بدون ترديد يكي از مهارت هاي چهارگانه زبان آموزي نوشتن و رعايت آيين نگارش با توجه به
رسم الخط رايج و زبان حاكم و معيار جامعه است كه ثمره توجه لازم به اين مسأله پرهيز از تشتت و
پراكندگي در حوزه نويسندگي در واحدهاي تحقيقاتي است. از سويي ديگر، از آن جايي كه آيين و
قواعد نگارش زبان فارسي با آيين ويرايش در پنجحوزه ويراستاري تخصصي، تصرويري، زباني، ادبي و
املايي ارتباط نزديك دارد ضرورت يادگيري آيين ويرايش هم اگر بيشتر از آيين نگارش نباشد، كمتر
نيست. بنابراين درك و فهم قواعد زبان در حوزه آيين نگارش و ويرايش ضرورتي اجتناب ناپذير است.

ندارد

قواعد كلي رسم الخط زبان فارسي مصوب فرهنگستان:
ويژگي هاي خط فارسي
املاي خط فارسي
ويژگي هاي زبان نگارش فارسي
شيوه نگارش واژه هاي عربي در فارسي
ا ول و قواعد املاي معيار در متون علمي
معيارهاي اسلامي فارسي

زبان معيار و راه كارهاي كشف و درك آن:
انواع زبان )محاوره معيار لهجه اي گويشي عاميانه نفي
مخفي وب نگاشت
عوامل خروج از زبان معيار ) 05 مورد
خروج از موازين و قواعد دستوري ) 02 مورد
تداخل معنايي
كلمات همگون
گرته برداري

سره نويسي

ويرايش و ابعاد آن:
ابزار ويرايش و چيستي آن
مراحل و مراتب ويرايش:
نسخه پردازي
ويرايش محتوايي
ويرايش علمي
ويرايش تخصصي
ويرايش سازماني
انواع ويرايش:

علمي
تخصصي
زباني و ساختاري
ادبي
بلاغي
املايي و فني نمونه خواني

بررسي مهم ترين خطاها:
بررسي مهم ترين خطاهاي زباني و ساختاري
بررسي مهم ترين خطاهاي ادبي، بلاغي و دستوري
بررسي مهم ترين خطاهاي املايي و فني

مهم ترين علامت هاي ويرايش و نقطه گذاري

نيكوبخت، مباني درست نويسي زبان معيار. –
قواعد كلي رسم الخط زبان فارسي مصوب فرههگستان. –
سميعي گيلاني، احمد، آیين نگارش . –
غلامحسين زاده، راهنمای ویرایشمشترک آخرین مطالب ما در ایمیل خود شوید

آدرس : قزوین، چهارراه ولیعصر ، جنب بانک سپه | تلفن تماس : 9-02833376797