مدت دوره : 8 ساعت ، شهریه : تومان

مدیریت اخلاق در محیط کار منافع بسیار زیادی برای رهبران و مدیران دارد؛ اعم از منافع عملکردی و منافع اخلاقی. این مطلب بخصوص در عصر حاضر که مدیران با ارزشهای بسیار متنوعی در محیط کار سروکار دارند صادق است.

برای ورود به بحث مدیریت اخلاق ابتدا باید اخلاق را تعریف کنیم. اخلاق، به طور ساده و خلاصه، شامل شناخت صحیح از ناصحیح و آنگاه انجام صحیح و ترک ناصحیح است. تشخیص درست از غلط همیشه ساده نیست. بسیاری از دانشمندان علم اخلاق ادعا می کنند که باتوجه به اصول اخلاقی در مقام عمل همیشه یک راهکار درست وجود دارد و برخی دیگر معتقدند که راهکار درست بستگی به موقعیت و شرایط دارد و تشخیص اینکه کدام راهکار درست است درنهایت به عهده خود فرد است.

ندارد

 • تعريف اخلاق و اهميت و جايگاه آن
 • سيرتاريخي اخلاق در سازمانها
 • اخلاق و پيامبران
 • تقسيم بندي اخلاق مدل 4h
 • جايگاه اخلاق و ارتباطات
 • چه بر سر اخلاق كاري آمده است؟
 • قوانين طلايي اخلاق
 • فرايند 4 مرحله جاري سازي اخلاق و ارزشها در سازمانها
 • مدلهاي تعالي سازمان و جايگاه اخلاق در آن
 • نتيجه گيري و برنامه رشد و توسعه اخلاق سازماني
 • زيستن در مسير طلايي اخلاق با عيار 24
 • عوامل مكدر كننده قوانين طلايي اخلاقمشترک آخرین مطالب ما در ایمیل خود شوید

آدرس : قزوین، چهارراه ولیعصر ، جنب بانک سپه | تلفن تماس : 9-02833376797