مدت دوره : 16 ساعت ، شهریه : تومان

ارتباط صحيح كاركنان سازمان هاي دولتي وخصوصي با ارباب رجوع و ارائه خدمات به آن ها از طريق
شيوه هاي مطلوب و مناسب، در بهبود كيفيت خدمات و رضايت مندي مراجعان و تصحيح ديد آن ها نسبت
به نظام اداري نقش مؤثري ايفا مي كند. برگزاري اين دوره مي تواند توانايي افراد را در برقراري ارتباط مطلوب با
ارباب رجوع و بهبود عملكرد خدمت رساني به افراد جامعه را افزايش دهد.

گذراندن اين دوره آموزشي كوتاه مدت براي تمام افراد علاقره مند بلامانع است و تنها شرط آن داشتن
مدرك ديپلم است.

ندارد

مفهوم نيروي انساني و منابع آن

رفتارهاي سازماني و اجزاي آن

شناخت ويژگي هاي ارباب رجوع و رفتارشناسي آن و پيش بينيي
– واكنش ها

مهارت هاي ارتباطي و ارزيابي آن ها

ارتباط عاطفي منطقي

ويژگي هاي ارتباط مؤثر با مخاطب

شيوه هاي جلب رضايت مخاطبان

حقوق مشتريان بر مديران

ضرورت جلب رضايت مشتري و نقش مشتري در توسعه سازمان

شناسايي انتظارات و ديدگاه هاي مشتري

محمدي، اسماعيل) 1382(. مشتری مداری و تكریم ارباب رجوع، رسا.مشترک آخرین مطالب ما در ایمیل خود شوید

آدرس : قزوین، چهارراه ولیعصر ، جنب بانک سپه | تلفن تماس : 9-02833376797