مدت دوره : 8 ساعت ، شهریه : تومان

از فراگيران انتظار مي‌رود پس از پايان دوره بتوانند اهميت و نقش مكاتبات اداري در سازمان را توضيح دهند انواع و اركان نامه‌هاي اداري را نام برند و با توجه به آنها نامه‌هاي مختلف اداري را تهيه نمايند
  • اهميت و نقش مكاتبات اداري
  • انواع نامه هاي اداري و مشخصات آنها
  • اجزاء و اركان نامه هاي اداري
  • ضوابط مورد استفاده در تنظيم عنوان نامه
  • مراحل تهيه نامه هاي اداري
  • ساير نوشته هاي اداري (بخشنامه، صورت جلسه، دستورالعمل و…)
  • ويژگيهاي يك نوشته خوب (مشخص بودن هدف، قاطعيت، روان و قابل درك بودن، تقسيم بندي منطقي نوشته، نتيجه گيري و جمع بندي)


مشترک آخرین مطالب ما در ایمیل خود شوید

آدرس : قزوین، چهارراه ولیعصر ، جنب بانک سپه | تلفن تماس : 9-02833376797