مدت دوره : 32 ساعت ، شهریه : 210,000 تومان

با توجه به سند چشم انداز و نقشه جامع كشور، يكي از شاخص هاي ارزيابي كشورهاي در حال توسعه، فرآيند آموزش و كسب رتبه هاي علمي در عرصه بين المللي است. از اين رو ضرورت دارد براي انتقال دانش و توانمندي هاي علمي و همچنين كسب جايگاه علمي در منطقه و ساير قاره ها، اصول، ادبيات و چگونگي نگارش مقالات علمي و انتشار آن در نشريات بين المللي را آموخت و آموزش داد. از آنجا كه نگارش مقالات، گزارش ها و مستندات علمي، داراي ادبيات، فرهنگ و اصول خاص و استانداردي است ضرورت برگزاري دوره هاي آموزشي و يا كارگاه هاي آموزشي تخصصي براي دانش آموختگان از اهميت فراواني برخوردار است.

اهداف:
آموزش محققان، دانش آموختگان دانشگاه ها، پژوهش گران و فراگيران براي انتشار تجربيات و انتقال دانش علمي كشوربه جامعه بين المللي
دست يابي و تحقق برنامه ها و چشم انداز نقشه جامع علمي كشور
كسب رتبه هاي علمي در منطقه
هدايت محققان و پژوهش گران براي ارتقاء و انتقال دانش فهي
كمك به انتشار اندوخته ها، تجربيات و دانش علمي در نشريات علمي داخلي و بين المللي
افزايش ضریب توليد علمي كشور

اين دوره آموزشي كوتاه مدت براي دانش آموختگان، محققان، پژوهشگران و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و … برگزار می شود. شرط لازم براي گذراندن اين دوره، داشتن مدرك كارشناسي و مي باشد.

ندارد.

 • چراهاي تحقيق علمي
 • مطالعه مقالات علمي
 • طرح تحقيق
 • روش هاي اندازه گيري نتايج تحقيق درگروه هاي علمي مختلف
 • روش هاي ارزيابي نتايج تحقيق در گروه هاي علمي مرتبط
 • آمار و تحليل نتايج تحقيق در گروه هاي علمي مرتبط
 • انواع مقالات علمی
 • ساختار عمومي مقاله علمي
 • مقدمه و هدف
 • مروری بر انواع مقالات و تحلیل نمونه ها
 • مروری بر ساختار عمومی مقاله و نحوه نگارش
 • آماده سازی و ارسال مقاله
 • مشاوره برای ارسال مقاله های بین المللی


مشترک آخرین مطالب ما در ایمیل خود شوید

آدرس : قزوین، چهارراه ولیعصر ، جنب بانک سپه | تلفن تماس : 9-02833376797