مدت دوره : 30 ساعت ، شهریه : 225,000 تومان

سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS) مجموعه اي از سخت افزار، نرم افزار و داده هاي جغرافيايي به منظور گردآوري، ذخيره سازي، بازيابي، طبقه بندي و تجزيه و تحليل اطلاعات مكاني هستند. نرم افزار Arc GIS،مديريت، برنامه ريزي و تصميم گيري ها را در زمينه مرتبط با اطلاعات مكاني و جغرافيايي بهبود مي بخشد.

هدف:

 • افزايش مهارت فني در راستاي ايجاد، راه اندازي و به كارگيري سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS)
 • دانشجویان و دانش آموختگان رشته های نقشه برداري، شهرسازی، عمران، زمين شناسي، جغرافيا،محيط زيست
 • Arc GIS مقدماتی
 • آناليز فضايي:
  فاصله يابي
  محاسبات مربوط به تراکم
  درون يابي و محاسبات مربوط به آن
  آناليز سلولي
  تحليل همسايگي
  محاسبات مکاني
  تبديل داده هاي مکاني
 • مدلسازي سه بعدي:
  ايجاد شبکه بندي نامنظم مثلثي TIN
  مکان يابي
  تهيه نقشه هاي حاصله از TIN يا مکان يابي
  تبديل داده ها –
  محاسبات مربوط به مساحت و حجم
  تهيه DEM
  تهيه DTM
  کار با پنجره Arc Scene
 • آمار زمين:
  مفاهيم آمار زمين
  تهيه هيستوگرام
  تهيه نمودار احتمال نرمال
  رونديابي
  محاسبات مربوط به راديوگرام و کواريانس
  محاسبات مربوط به همبستگي
  متدهاي زمين آمار (محاسبات مربوط به درون يابي)
  محاسبات مربوط به زيرمجموعه ها
 • روش كار با Arc Toolbox


مشترک آخرین مطالب ما در ایمیل خود شوید

آدرس : قزوین، چهارراه ولیعصر ، جنب بانک سپه | تلفن تماس : 9-02833376797