مدت دوره : 24 ساعت ، شهریه : 230,000 تومان

با توجه به نیاز روزافزون پژوهشگران به تحلیل هاي آماري، نرم افزار Spss با توانايي هاي در نظر گرفته شده در آن مي تواند ابزاري توانمند در اين مسیر باشد. اين برنامه علاوه بر تسريع تحلیل هاي مورد نیاز پروژه ها و طرح هاي پژوهشي، رهیافت و رويكردي جديد از علم آمار كاربردي و توانايي هاي اين علم را ارائه مي دهد.

هدف:
آموزش روش هاي انجام تكنیک هاي آماري و تحلیل نتايج آماري

 • رشته هایی که با این نرم افزار سروکار دارند، انواع گرایش های روانشناسی، اقتصاد، مدیریت و سایر علوم انسانی است. در واقع هر کجا که از پرسشنامه ها و آزمونها استفاده شود Spss نقش اساسی برای تحلیل داده ها دارد و نیاز به آن احساس می شود، علاوه بر رشته های علوم انسانی و اجتماعی، رشته های پزشکی و سلامت و مهندسی نیز از این نرم افزار برای تحلیل داده های خود استفاده می کنند.
 • کلیه دانشجویان و دانش آموختگان رشته های مختلف جهت تحلیل‌های آماری و تحلیل‌های مورد نیاز پروژه‌ها و انجام طرح‌های پژوهشی.
 • آشنايي با مباحث آماري
 • گذراندن دوره مباني كامپیوتر و ويندوز
 • تعريف خصوصيات متغيرها و نحوه كپي كردن خصوصيات در يک متغير ديگر

تعريف متغيرهاي زماني و نحوه به وجود آوردن آن ها

اضافه كردن، مرتب كردن و جابه جايي سطرها و ستون ها

ترانهاده كردن داده ها در پنجرة داده ها

تغيير ساختار داده ها در پنجرة نمايشگر داده ها

 • اضافه كردن سطرها و ستون هاي يک فايل خارجي به داده ها

گروه بندي و دسته بندي آمار هاي توصيفي متغيرها در پنجرة نمايش داده ها

دسته بندي خروجي ها با استفاده از Split File

انتخاب سطرها با استفاده از Select Cases

وزن دهي به سطرها با استفاده از Weight Cases

 • انجام عمليات رياضي بر روي متغيرها با استفاده از Campute

شمارش سطرها با استفاده از Count

تغيير كد متغيرها

تغيير اتوماتيک كد متغيرها

رتبه بندي داده هاي يک متغير

 • ميانگين گيري از دسته اي از متغيرهاي پيوسته

مقايسه ميانگين يک متغير پيوسته با يک عدد

مقايسه ميانگين هاي دو متغير پيوسته مستقل

مقايسه ميانگين هاي دو متغير جفت شده پيوسته

مقايسه ميانگين هاي چند متغير پيوسته مستقل ANOVA

 • تعريف همبستگي ميان متغيرها و محاسبه آن با گزينه Correlate

رگرسيون خطي و تحليل خروجي ها

رگرسيون خطي با استفاده از روش هاي Select variable

رگرسيون غيرخطي و انواع آن با استفاده از Curve regresion

تحليل واريانس دو طرفه و تحليل خروجي ها

 • آزمون Chi square به روش ناپارامتري

آزمون دو جمله اي به روش ناپارامتري

آزمون تصادفي بودن داده ها (Run test) به روش ناپارامتري

آزمون نيكويي برازش (K-S) به روش ناپارامتري

آزمون برابري ميانگين هاي دو متغير پيوسته مستقل در ناپارامتري

آزمون برابري ميانگين هاي دو نمونه جفت شده در ناپارامتري

آزمون برابري چند متغير پيوسته مستقل با روش ناپارامتري

 • انواع شكل هاي آماري در Spss

آشنايي با Callarychart در Spss و منوي Chart

آشنايي با نمودار ميله اي، دايره اي، خطي، سطحي و هيستوگرام در Spss و كشيدن آن ها

شكل هاي Boxplot ، Error chart و Scatter plot در Spss

شكل هاي جايگزين و سه بعدي در Spss

 مشترک آخرین مطالب ما در ایمیل خود شوید

آدرس : قزوین، چهارراه ولیعصر ، جنب بانک سپه | تلفن تماس : 9-02833376797