مدت دوره : 45 ساعت ، شهریه : 320,000 تومان

شايد به جرات بتوان گفت گرافیک يكي از عوامل توسعه صنعتي و حتي تكامل هنور است. هنر گرافیک كمک كرده است تا با شناخت تمايلات

روحي و رفتاري انسانها، حركت اقتصادي و صنعتي جامعه جهت رشد را پیدا كند؛ ضمن آنكه تصورات و تجسمات و حتي خاطرات ذهني انسان از جنبه گرافیكي قوي تر و مهم تر است و هر انساني نا خوداگاه مايل است ذهن خود را با تصوير پركند و خاطرات خویش را بصورت تصويري ضبط كند و حتي در ذهن تصورات خویش را به صورت تصويري مجسم نمايد. تمامي اينها اهمیت شناخت گرافیک و تاثیر آن در ذهن انسان را نمايان مي‌سازد. در اين راستا افزايش توان تولیدات گرافیكي با كمک سیستم هاي كامپیوتري و نرم افزارها مهم خواهد بود و نرم افزارهايي نظیر PhotoShop براي كمک به انسان در خلق سريعتر آثار گرافیكي پا به عرصه وجود گذاشته اند.
هدف:
فتوشاپ يک نرم افزار براي خلق آثار و محصولات گرافیكي است كه با توجه به توانائي ها و امكانات آن مي توان گفت در رديف اول نرم افزارهای پرکاربرد گرافیك قرار دارد. هدف این نرم افزار ارائه‌ی ابزارهایی است که کاربران با کمک آنها می توانند سریعتر راحت تر و با کیفیت مناسب آثار گرافیکی خویش را خلق کنند.

 • کلیه علاقمندان به حوزه مربوطه
 • گذراندن دوره مباني كامپیوتر و ويندوز مقدماتي
 • آشنايي با مفاهيم گرافيک كامپيوتري پيكسل و رنگ در كامپيوتر
  Resolution ر Zoom ر Hand ر navigator
 • نحوه استفاده از قلم هاي نقاش ر Clone Stamp ر Pattern Stamp و توضيح
  پالت هاي Swatches ر Brush(سرقلم ها)
 • نحوه استفاده از انواع Marquee بعلاوه انواع Magic Wand-Lasso و منوي
  Select به طور كامل – Quick Mask
 • توضيح تمامي دكمه هاي Tool Box با توالي مورد نظر استاد و همراه با
  گزينه هاي قابل تنظيم هر يک از آنها در نوار گزينه ها(Option Bar)پالت
  Paths پالت Styles
 • توضيح پالت Layers Styles و تمامي محتويات آن بعلاوه توضيح منوي
  Layer به طور كامل همراه با انواع Layer Style(روش هاي سايه زني)
 • توضيح پالت Rulers و Guide Lines و Grid
 • توضيح راهنماهاي سه گانه Transfrom و Free Transfrom به طور اختصاصي
  و كامل
 • مرور تمام منوهاي بالا و توضيح تمام گزينه هاي منوهاي بالايي
 • توضيح كار با فيلترها و تشريح حدود 30 فيلتر
 • آشنايي با دستورات انتخاب تصاوير خاص
 • آشنايي با Mask لايه و كاربردهاي اساسي آن
 • آشنايي با ابزار Pen و استفاده از مسيرها
 • آشنايي با اشكال و ويرايش نمودن آنها
 • استفاده بهينه از فيلترهاي فتوشاپ در طراحي هاي پس زمينه و ايجاد جلوه هاي گرافيكي
 • ارائه مباحث تكميلي دربارة منوها و فرمان هاي اساسي در فتوشاپ
 • ارائه مثال هاي تكميلي در زمينه كارهاي عكاسي و طراحي
 • آشنايي با رتوش، ترميم و تغيير رنگ كردن تصاوير سياه و سفيد و رنگي
 • آشنايي با لايه هاي تنظيم گر در عكاسي و طراحي
 • ارائه تكنيک هاي خاك بر روي آنها و كار كردن با كانال ها
 • آشنايي با دستورات انتخاب تصاوير خاص
 • آشنايي با Mask لايه و كاربردهاي اساسي آن
 • آشنايي با ابزار Pen و استفاده از مسيرها
 • آشنايي با اشكال و ويرايش نمودن آنها
 • استفاده بهينه از فيلترهاي فتوشاپ در طراحي هاي پس زمينه و ايجاد
  جلوه هاي گرافيكي
 • ارائه مباحث تكميلي دربارة منوها و فرمان هاي اساسي در فتوشاپ
 • ارائه مثال هاي تكميلي در زمينه كارهاي عكاسي و طراحي
 • آشنايي با رتوش، ترميم و تغيير رنگ كردن تصاوير سياه و سفيد و رنگي
 • آشنايي با لايه هاي تنظيم گر در عكاسي و طراحي
 • ارائه تكنيک هاي خاك بر روي آنها و كار كردن با كانال ها
 • تمرينات عملي + آزمون عملي + كنترل پروژه + رفع اشكال

یک روز در هفتهمشترک آخرین مطالب ما در ایمیل خود شوید

آدرس : قزوین، چهارراه ولیعصر ، جنب بانک سپه | تلفن تماس : 9-02833376797