مدت دوره : 16 ساعت ، شهریه : 260,000 تومان

  • كارشناسان، سرپرستان و مديران آزمايشگاه
  • تشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ISO/IEC 17025

اهداف:

  •  ارزيابي برآورده شدن الزامات استاندارد
  • تصديق انطباق فعاليت‌هاي آزمايشگاه با الزامات سيستم مدیریت آزمايشگاه و مستندات آن
  •  بررسي انطباق فعاليت‌هاي موثر بر كيفيت با خط مشي و اهداف كيفي آزمايشگاه

سرفصل ها:

  • مفاهيم مميزي، اهداف و سازمان دهي
  • اجراي مميزي
  • تمرين ها و كارگروهي
  • مروري بر الزامات استاندارد

متن استاندارد و جزوات مربوطه

پنج شنبه 8-16مشترک آخرین مطالب ما در ایمیل خود شوید

آدرس : قزوین، چهارراه ولیعصر ، جنب بانک سپه | تلفن تماس : 9-02833376797