مدت دوره : 8 ساعت ، شهریه : 950,000 تومان

آشنایی با اصول و مفاهیم ایمنی، آشنایی با انواع خطرات و عوامل زیان آور محیط و روش های کنترل آنها، قوانین و مقررات مرتبط با ایمنی و بهداشت کار، آشنایی با اصول و مبانی ایمنی برق، آشنایی با علل وقوع حوادث شغلی و روش های پیشگیری و کنترل آنها و اهمیت و لزوم استفاده از حفاظت فردی و ارتقاء فرهنگ ایمنی در سازمان ها

  • دانشجویان رشته ی بهداشت عمومی، مسئولین ایمنی صنایع و شرکت ها
  • ندارد
  • آشنایی با اصول اولیه ایمنی عمومی
  • آشنایی با حوادث ناشی از کار و راههای پیشگیری از آن
  • آشنایی با عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط کار
  • آشنایی با قانون کار و آئین نامه های حفاظت فنی
  • آشنایی با لوازم حفاظت فردی
  • ایمنی در جوشکاری و برشکاری
  • ایمنی برق
  • آشنایی با عوامل ارگونومیکی


مشترک آخرین مطالب ما در ایمیل خود شوید

آدرس : قزوین، چهارراه ولیعصر ، جنب بانک سپه | تلفن تماس : 9-02833376797