مدت دوره : 8 ساعت ، شهریه : تومان

زمینه و هدف: در مخازن ذخیره سازی LPG مقدار زیادی گازهای قابل اشتعال تحت فشار نگهداری می­شود. رهایش محتویات این مخازن می­تواند به پیامدهایی  مانند BLEVE و انفجارهای آتشین منجر شود. بنابراین، شناسایی علل و پیامدها و سناریوهای حوادث و تعیین احتمال رخداد آنها با استفاده از روش پاپیونی (Bowtie) که از ترکیب دو روش آنالیز درخت خطا و آنالیز درخت رویداد حاصل می­شود امری ضروری بوده و هدف این مطالعه می­باشد.

روش بررسی: در این مطالعه که در سال ۱۳۹۵ انجام شده است خطرات موجود در مخازن LPG پالایشگاه تهران با روش  FTAشناسایی و پیامدهای بعد از رویداد اصلی با استفاده از ETA پیش­بینی شده و احتمالات هرکدام محاسبه و با استفاده از دیاگرام Bowtie مسیر حادثه از فاز علل تا فاز پیامدها ترسیم و بررسی گردید.

 

 • کارشناسان و مدیران ایمنی، بهداشت شغلی و زیست محیطی HSE
 • ندارد
 • مقدمه
 •  انواع مخازن
 • شیوه قرار گرفتن مخازن در حصارها
 • شمار مخزن ها در یک حصار مشترک
 • فواصل مخزن ها در یک حصار
 • فواصل مخزن ها در حصار های گوناگون
 • ظرفیت حصارها
 • علل مهم حوادث در مخازن
 • بازرسی مخازن
 • محافظت مخزن ها از آتش و اطفاء حریق


مشترک آخرین مطالب ما در ایمیل خود شوید

آدرس : قزوین، چهارراه ولیعصر ، جنب بانک سپه | تلفن تماس : 9-02833376797