مدت دوره : 4 ساعت ، شهریه : تومان

ارگونومیک بخشی از علوم انسانی را در برمی گیرد که در آن از انطباق وظایف، سیستم ها،محصولات و محیط ها با توانایی هایی فیزیکی و فکری و محدودیت های انسان ها بحث می شود. حوزه های اصلی مرتبط با ارگونومیک عبارتند از: اطلاعات، استنباط و ادراک، روش های کنترل، طراحی مکان کار و مهارت های شغلی، تحلیل وظیفه، بررسی زمان و تحرک و راحتی کاربر.

 • مسئولین HSE و شاغلین صنعت
 • ندارد
 • تاریخچه علم ارگونومی
 • کلیات و تعاریف ارگونومی
 • مباحث آنتروپومتری
 • بیماری های ناشی از عوامل ارگونومیک
 • روش های پیشگیری از بیماری های ناشی از عوامل ارگونومیک
 • آشنایی با ارگونومی تجهیزات و ابزاردستی
 • ارگونومی در کار با کامپیوتر
 • روش های حمل صحیح بار
 • نوبت کاری
 • مبحثی کوتاه در خصوص روش ارزیابی پوسچر ROSA

 

 مشترک آخرین مطالب ما در ایمیل خود شوید

آدرس : قزوین، چهارراه ولیعصر ، جنب بانک سپه | تلفن تماس : 9-02833376797