دوره های آموزشی

اصول ارگونومی در محیط کار

۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۰

داستان نویسی

۱۳۹۵ شهریور ۱۵

PowerMill

۱۳۹۵ شهریور ۱۰

مدیریت و کنترل پروژه

۱۳۹۵ شهریور ۱۰

مشترک آخرین مطالب ما در ایمیل خود شوید

آدرس : قزوین، چهارراه ولیعصر ، جنب بانک سپه | تلفن تماس : 9-02833376797