صنایع

کنترل کیفیت آماری SPC

۱۳۹۷ فروردین ۲۱

Primavera 6- P6

۱۳۹۵ شهریور ۱۰

COMFAR Expert III

۱۳۹۵ شهریور ۱۰

Ms Project مقدماتی

۱۳۹۵ شهریور ۱۰

مشترک آخرین مطالب ما در ایمیل خود شوید

آدرس : قزوین، چهارراه ولیعصر ، جنب بانک سپه | تلفن تماس : 9-02833376797